Nyhedsbrev 2019 September

Nyhedsbrev september 2019 

Kære pilgrimsvenner,

Så er det blevet september og vi har i Foreningen haft mange vandringer i det dejlige sommervej: CamØnoen den 3. – 6. juni,

Sct. Hans-vandring den 15/6, vandring til Vadstena 20. – 24. juli, kirkevandring den 17. august med Sct. Jørgensbjerg Kirke og Høstvandring den 31. august.

Vores næste vandring bliver, som tidligere meldt ud, i Boserup Skov sammen med Paul Kofoed Christiansen. Paul har planlagt en smuk rute. Se beskrivelsen på næste side.

Sensommer-kirkevandring i Boserup Skov

Velkommen til en kirkevandring søndag den 15. september kl. 11.30 i det smukke Sct. Hans område og videre ud i Boserup Skov.

I samarbejde med tidligere sognepræst ved Roskilde Domkirke, Paul Kofoed Christiansen som turleder, inviterer Roskilde Pilgrimsforening til et nyt initiativ med temaet: ”kirkevandringer under Guds åbne himmel.”

Efter højmessen i Domkirken samles vi på Domkirkepladsen foran Domkirkens hovedindgang senest kl. 11.30. Herfra vandrer vi ned ad stien gennem Byparken til havnen og videre ud til Kællingehaven langs vandet til det smukke Sct. Hans område. Herfra går vi et lille smut ind i Boserup Skov, hvor vi holder en spisepause og nyder en hjemmebragt madpakke. Undervejs holder turlederen en kort refleksion med inspiration fra skaberværkets storhed og pragt. Vandringen er på ca. 8 km.

På hjemvejen bliver der mulighed for at drikke kaffe og spise økologisk hjemmebag i Sct. Hans Have, inden Kofoed ved hjemkomsten kl. ca. 15 holder en kort andagt i Sankt Andreas Kapel i Domkirken.

Kirkevandringen skal ses som en mulighed for at kombinere fysisk udfoldelse med en eftertænksom vandring over et angivet tema. Det er således ikke en almindelig spadseretur men en vandring med et kirkeligt og åndeligt fokus under Guds åbne himmel.

Det forventes, at deltagerne er i normal god fysisk form til en sådan vandring.

Husk at medbringe en madpakke, varmt tøj og evt. regntøj.

 Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske overblik, vil det være en stor fordel med en forhåndstilmelding med navn, telefonnummer og mailadresse. Tilmelding kan sendes til Paul Kofoed Christiansen, mail: pkc@km.dk telefon: 21 20 19 85.

 Roskilde Pilgrimsforening i samarbejde med Paul Kofoed Christiansen

Vi kan allerede nu melde ud, at Adventsvandringen på ca. 12 km bliver den 30. november kl. 10 fra Roskilde Domkirke.

 I bestyrelsen er vi i gang med at planlægge flere foredrag her til efterår og vinter, men mere om det, når foredragene er helt på plads.

 På vores vandringer og til vores foredrag er der plads til flere pilgrimme. Vi har derfor besluttet, at hvis man går og overvejer om medlemskab i Roskilde Pilgrimsforening er noget for dig, så kan du gratis afprøve det i resten af denne sæson. Så kender du nogen, som du kunne forestille dig har lyst til at være med i vores spændende og givende fællesskab, så kan de blot melde sig ind i Foreningen ved at sende en mail med navn, adresse og tlf.nr. til formanden: karin.foerslev@gmail.com 

Vi har glæden at videresende nyt fra vores søsterforening Den Danske Klosterrute.

Har du spørgsmål, kommentarer eller gode idéer er du altid velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen.

Næste Nyhedsbrev kommer i oktober/november 2019.

Mange pilgrimshilsener

p.b.v.

Karin Førslev, formand

 

 

Referat fra Foreningen Den Danske Klosterrutes generalforsamling den 1. juni 2019 hos KFUM og K i Herning

Inden generalforsamlingen, der blev holdt i forbindelse med Danske Kirkedage; Himmelske dage på Heden”, holdt Gunnar Kasper Hansen foredrag på forlaget Eksistensens stand om Den Danske Klosterrute.

Der var 12 deltagere til generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen

Valg af dirigent: Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt blev ordet givet til formanden Erling Bjerrum-Petersen

  1. Beretning ved formanden Vi glædede os sidste år i januar i Mariager, at vi kunne holde reception for bogen: ”Den Danske Klosterrute fra Viborg til Aalborg – herunder Birgittaruten”, som blev udgivet kort før jul. Forfatteren, Gunnar Kasper Hansen, har lagt et stort arbejde også i denne bog og det er blevet et flot resultat. I januar havde vi så en forsinket reception i Mariager, hvor bogen blev præsenteret og den lokale boghandler fik næste udsolgt. Tak til alle bidragydere, som har været med til at gøre denne bog til virkelighed. Nu venter vi bare på sidste bind, som Gunnar og lokale stifindere er gået i gang med. Det er dejligt at der på hele ruten er prøvevandringer gennem hele sommeren og de slutter først sidst på året. Se vores brochure, som er lagt frem eller på facebook. Disse prøvevandringer på ruten fra Aalborg til Frederikshavn er med til at endelig fastlægge ruten og finde endelige beskrivelser til hvor vi skal gå. Det indsamlede materiale er ved at blive redigeret og skrevet ned og vi håber på at bogen kan være færdig i løbet af dette år til trykning. Som jeg nævnte sidste år har vi fået fremstillet digitale kort til nogle af strækningerne af Den Danske Klosterrute. Disse digitale kort ligger på vores hjemmeside til fri afbenyttelse, hvor man via sin telefon eller computer kan bruge dem og se om man er på rette vej. Det drejer sig i øjeblikket om strækningerne Ribe-Viborg, Viborg-Aalborg og Lolland Falster. Vi vil forsøge at få flere af strækningerne digitale i det kommende år. I Viborg Stift blev der sidste år udgivet et kort over stiftet vandreruter og på Lolland-Falster er der ved at blive udgivet et foldekort, som kan være tilkøb til bogen om Den Danske Klosterrute. Disse tiltag skulle gerne gavne lysten for folk til at vandre på den Danske Klosterrute og måske også give dem lyst til at eje nogle af bøgerne. Vi prøver fortsat at få offentliggjort pilgrimsvandringsprogrammer på www.Pilgrimsvandring.dk og på facebook, så flest muligt kan være med på vandringerne. Vandringer og nyheder har været skrevet i Nyhedsbreve, som er bestyrelsens bindeled til medlemmerne. Til sidst vil jeg takke for den store indsats I er med til at gøre for at Den Danske Klosterrute kan blive kendt, og jeg vil takke for det gode samarbejde i bestyrelsen. Tak til Lars Møller Jensen, som har været med i bestyrelsen siden starten og nu ikke mere ønsker at stille op. Tak at vi kunne låne disse dejlige lokaler til vort årsmøde og en tak til Johannes og Birthe fordi I ville lave kaffe og gøre det klar så vi kunne holde vores årsmøde her i Herning. Og til sidst vil jeg sige at det er mit ønske, at endnu flere vil vandre på Den Danske Klosterrute i år og de kommende år.

Beretningen blev godkendt

  1. Regnskab ved kassereren Regnskabet for 2018 viste en omsætning på 16.212 kr. og et overskud på 13.805 kr. Herefter er aktiverne 27.641 kr. Kassereren Karen-Marie Holst Jannerup gennemgik regnskabet. Kassereren har ikke modtaget det reviderede regnskab fra revisoren. Det oplystes, at regnskabet er sendt for ca. 2 uger siden fra revisoren med Post Nord. Oplyste at revisoren ingen bemærkninger havde til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt

  1. Valg til bestyrelsen Arne Bo Rasmussen blev genvalgt. Benedicte Tønsberg blev nyvalgt. Gunnar Kasper Hansen er genvalgt som suppleant.
  2. Valg af revisorer. Lorenz Hedelund blev genvalgt som revisor
  3. Valg af revisorsuppleant. Ole Kønig blev genvalgt
  4. Indkomne forslag til behandling Der var ikke indkommet nogle forslag.
  5.      Eventuelt Karen-Marie Holst Jannerup opfordrede til at deltage i prøvevandringerne i Nordjylland, reklamerede for Benedicte Tønsbergs vandringer på klosterruten og for turen til Vadstena. De tilstedeværende sendte en hilsen til Jens Kristian Krarup med formanden. Det afgåede bestyrelsesmedlem Lars Møller Jensen og Gunnar Kasper Hansen modtog en vingave. Ligeledes fik værtsparret Birthe og Johannes Holst Hansen og revisoren Lorenz Hedelund en hilsen med hjem!

Gunnar Kasper Hansen modtager gerne bemærkninger til sit foredrag. Nævnte at han bl.a. havde holdt foredrag i Herfølge, hvor der kom 80 – der var dækket op til 30.

referent: Lars Møller Jensen

FORENINGEN DEN DANSKE KLOSTERRUTE

 

Fra kirke til kirke gennem Nordjylland

på Den Danske Klosterrute.

 

Pilgrimsvandring fra Aalborg Domkirke til Frederikshavn Kirke /Skandia Torv 2019 

 

 

Vi mødes i Tise kirke fredag den 21. juni kl.9.30 til en kort andagt af provst Lise Lundgreen. Sang et par salmer hvor organist Else Højgaard spillede til.

Karen-Marie fremlagde efterfølgende dagens program.

Der var mødt 16 personer op som alle ville med på dagens vandring.

Første stop var kilden ( nr.1 ud af tre) ved Tise kirke. Efterfølgende igennem bakkerne og Tise by og ud i det åbne landskab.

Næste stop var ved en hjortefarm ca. 5 km, hvor der tankes op med mad og drikke.

Efter dette hvil skulle de sidste km til Vrensted vandres i stilhed. Det var det jeg blev mest fascineret af. Stilhed i flok.

Ved Vrensted var kilde nr.2 Karen-Marie fortalte en historie om den.

Så var der frokost tid den blev spist i Vrensted præstegaard efterfulgt af dejlig sang inden den videre vandring mod Børglum kirke.

Det var så formiddagens vandring i dejlig solskin.

Der blev gjort klar til eftermiddagens vandring. Regnvejret begyndte fra Vrensted præstegård og resten af eftermiddagen.

Første stop var ved den 3 kilde ved Børglum kloster / møllen og Bodils høj. Hvor vi sang og stod i læ i et gl.træskur “hyggeligt” selvom det styrtede ned.

Derefter stillevandring til Børglum kirke. Hvor vi sluttede af med fadervor og sang.

Tekst og billeder af Susanne Kristensen, som her ses ved Vor Frue Kilde ved Tise Kirke, sammen med Sten Erik Løvgreen. Sidste foto: K.M. Jannerup.

Facebook Pilgrimsforeningen er kommet på sociale medier. Gå ind og se gode billeder. Bliv medlem af gruppen, giv liks, tip hinanden om gode muligheder for vandringer. Del det I bedst kan lide, så flere kan lære Roskilde Pilgrimsforening at kende.