Kommende aktiviteter.

 

Pilgrimsvandring til Maribo.

Kommende arrangementer:

                                  

AFLYST

Kære pilgrimsvenner,

Statsministeren kom i går med ny melding om Covid-19-situationen.
Det har betydet, at vores  Kirkevandring i morgen  er aflyst. Den er aflyst, da der bl.a. er kommet en del opringninger om smittefrygt og  flere har ikke turdet at tilbyde lift til parkeringspladsen. Arrangementet kan således ikke lade sig gøre.
Vi håber at smittetallet snart falder betydeligt!
Mange pilgrimshilsener
            p.b.v.
Karin Førslev, formand
Roskilde Pilgrimsforening

Søndag den 25. oktober Kirkevandring med Paul Kofoed, pastor emeritus, som har planlagt en smuk, kort rute i Lejre med afsluttende andagt i den smukke kirke på Ledreborg Slot.

Paul Kofoed skriver:  Vi mødes foran Domkirken kl. 11.30. Herefter kører vi samlet i private biler fra parkeringspladsen bag Domkirkens nordside. Vi parkerer bilerne på parkeringspladsen for enden af Ledreborg Allé ved indgangen til Ledreborg Slotspark.

Tilmelding til tidligere sognepræst Paul Kofoed Christiansen på

mail: pkc.roskilde@gmail.com eller mobil: 21201985

Tak, om nogle af jer vil stille bil til rådighed, så andre deltagere kan køre med.

De bedste hilsener

Paul

 

Lørdag den 28. november kl. 10  Adventsvandring

Der kommer yderligere information.

 

Vandringer du kan gå sammen med Danske Santiagopilgrimme:

 

Vandring søndag den 7. november 2020

 

Vandring Hillerød – Farum

Vandring søndag den 6. december 2020

Vandring Esrum Kloster – Hillerød

Facebook Pilgrimsforeningen er kommet på sociale medier. Gå ind og se gode billeder. Bliv medlem af gruppen, giv liks, tip hinanden om gode muligheder for vandringer. Del det I bedst kan lide, så flere kan lære Roskilde Pilgrimsforening at kende.