Kommende aktiviteter.

 

Pilgrimsvandring til Maribo.

Kommende arrangementer:

Søndag den 20. september kl. 14.00 fra Vikingeskibsmuseet:

Pilgrimsvandring og alternativ gudstjeneste med fokus på ”det daglige brød”.

Mennesket lever ikke af brød alene, men også af åndelige og eksistentielle oplevelser. Det er også en slags ”dagligt brød”, og derfor går vi pilgrimsvandring.

Karin Førslev og undertegnede har planlagt en lille pilgrimsvandring fra Vikingeskibsmuseet til Boserup Skov og tilbage igen. Vi går kl. 14.00. Når vi kommer ud i skoven holder vi en lille andagt, hvor fløjtenisten Gertie Johnsson spiller. Derpå går vi stille og roligt tilbage igen.

Kl. 16.30 er vi uden for domkirken, hvor biskoppen vil tage imod os med hjemmebagt rugbrød. Herslev Bryghus vil være til stede.

Kl. 17.00 holder vi ”skabelsestidsgudstjeneste” i Domkirken, hvor Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær, Birgitte Qvist-Sørensen prædiker op det daglige brød set fra hendes synsvinkel. Desuden medvirker biskoppen, pigekoret, domkirkepræsten Sarah Ziethen og undertegnede. Gudstjenesten varer en time.

Kom og være med til det hele, eller hvad du har tid til. Sognepræst Martin Ishøy, mobil 2134-8180

Se mere i nyhedsbrevet

Søndag den 4. oktober kl. 10.45 foran Domkirken.            

Vi mødes kl. 10.45 foran Roskilde Domkirke og går til Klosteret.

Kl. 11 ved indgangen, Sankt Peders Stræde 8E, fortæller Maiken lidt om Klostrets spændende historie og vi ser Kloster og Klosterkirke udefra.

Kl. 11.30 deltager vi i Højmessen, hvor det denne dag er vores medlem Karin Skovbjerg Jensen, der prædiker.

Vi slutter af med kirkekaffe og croissant.

Af hensyn til indkøb af croissanter og brygning af kaffe tilmelding til

formanden karin.foerslev@gmail.com eller mobil 40 10 40 98

Lørdag,  den 17. oktober kl. 9.15 Vedbæk Station  

Pilgrimsvandring i Kongernes Nordsjælland

Niels Bundsgaard har planlagt en meget smuk rute, ca. 14 km:

Kl. 9.15 Vi mødes ved Vedbæk Station og vandring til Vedbæk Kirke

(Afgang fra Roskilde Station kl. 7.59 til Hovedbanen 8.28, 8.42 videre til

Vedbæk, hvor toget ankommer kl. 9.08)

Kl. 10 – 10.30 andagt i Vedbæk Kirke ved sognepræst Rune Reimer Christensen

Kl. 10.40 Vandring via Bøllemosen (Jægersborg Hegn), Tuemose Slette til

Rådvad, frokost, videre via Eremitagen og Ulvedalene til Peter Lieps Hus, hvor vi spiser suppe (ca. 100 kr.) Undervejs vil Niels fortælle lidt om landskabet vi vandrer i og også om planerne for Dyrehaven i de kommende 100 år.

Efter hyggelig fællesspisning går turen til Klampenborg Station for at tage Kystbanen til Roskilde via Københavns Hovedbanegård.

Tilmelding senest den 14/10 til formanden karin.foerslev@gmail.com

eller mobil 40 10 40 98.

 

Tirsdag den 20. oktober kl. 18 Generalforsamling                         Flere informationer i det kommende nyhedsbrev

Søndag den 25. oktober inviteres til Kirkevandring med vores medlem Paul

Kofoed, pastor emeritus, som har planlagt en smuk, kort rute i Lejre med

afsluttende andagt i den smukke kirke på Ledreborg Slot. Paul skriver:

Vi mødes foran Domkirken kl. 11.30. Herefter kører vi samlet i private

biler fra parkeringspladsen bag Domkirkens nordside. Vi parkerer bilerne

på parkeringspladsen for enden af Ledreborg Allé ved indgangen til

Ledreborg Slotspark.

Tilmelding til tidligere sognepræst Paul Kofoed Christiansen på

mail: pkc.roskilde@gmail.com eller mobil: 21201985

Tak, om nogle af jer vil stille bil til rådighed, så andre deltagere kan køre

med.

De bedste hilsener

Paul

Lørdag den 28. november kl. 10                                             Adventsvandring

Vandringer du kan gå sammen med Danske Santiagopilgrimme:

 

Vandretur fra Roskilde til Lejre Station turen er på 12 km

 

Vandring 12. – 13. september 2020

Vandring Odense – Faarborg

Vandring 26. – 27. september 2020

Vandring Odense –  Middelfart

Vandring lørdag den 3. oktober 2020

Vandring Helsingør – Gurre

Vandring søndag den 7. november 2020

Vandring Hillerød – Farum

Vandring søndag den 6. december 2020

Vandring Esrum Kloster – Hillerød

Facebook Pilgrimsforeningen er kommet på sociale medier. Gå ind og se gode billeder. Bliv medlem af gruppen, giv liks, tip hinanden om gode muligheder for vandringer. Del det I bedst kan lide, så flere kan lære Roskilde Pilgrimsforening at kende.