Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets aktiviteter. For nogle af aktiviteterne er der pt. ikke fastsat en endelig dato. Når datoerne kendes kan du se dem her på siden.

 • 26.-29. maj – Himmelske Dage (se nedenfor)
 • 18. juni – Sankt Hans vandring (se nedenfor)
 • 20. august – Sommervandring i Gribskov
 • 4. september – Kirkevandring
 • 18. september – Pilgrimsvandring
 • 9. oktober – Kirkevandring
 • December – Adventsvandring

Nyhedsbrev april 2022

Så er nyhedsbrevet for april 2022 udkommet! Heri kan du blandt andet læse lidt om generalforsamlingen, herunder hvem der er valgt til bestyrelsen, samt om de mange spændende aktiviteter de kommende måneder.

Generalforsamlingen 2022

Nu kan du læse referat fra generalforsamlingen og formandens beretning samt se materialet, der blev udsendt før generalforsamling – alt sammen her på hjemmesiden.

26.-29. maj – Himmelske Dage i Roskilde!

Kirkefestivalen Himmelske Dage sætter fokus på livets store spørgsmål gennem talks, debatter, musik, kunst og selvfølgelig andagter og gudstjenester. På http://www.himmelskedage.dk kan du læse meget mere om de mange aktiviteter. Arrangørerne af kirkefestivalen har udarbejdet programmer for de enkelte dage:

Roskilde Dagblad har skrevet en artikel om kirkefestivalen, hvor du også kan læse om de forskelligartede aktiviteter.

Pilgrimsvandringer mod Himmelske Dage

Torsdag den 26. maj, Kristi Himmelfarts dag, åbner Himmelske Dage i Roskilde.

Op til dagene er der arrangeret pilgrimsvandringer fra nord, syd, øst og vest – i alt 5 ruter:

 • NORD:  26. maj – Ågerup-Roskilde (ca. 13 km)
 • SYD:  26. maj – Lejre-Roskilde (ca. 16 km)
 • ØST:  25.-26. maj – Ballerup-Roskilde (ca. 30 km i alt)
 • VEST:  23.-26. maj – Holbæk-Roskilde
 • Vandringen “Ad gamle stier”:  22.-26. maj – Ringsted-Roskilde (div. km).

Så vidt muligt mødes alle grupper i god tid ved Pibers Hus, cirka 13.20, så vi kan danne procession og vandre sammen til åbningsgudstjenesten i Byparken kl. 14.

Pilgrimslandsbyen i Sct. Hans Have

Under Himmelske Dage foregår der en masse spændende aktiviteter – dans, meditation, foredrag, sang m.m. Læs mere i programmet for Pilgrimslandsbyen. I programmet finder du også et kort, som viser, hvordan du kommer fra Roskilde Domkirke til Sct. Hans Have. 

Roskilde Pilgrimsforening og Santiagopilgrimmene gennemfører en fælles vandring, som du kan læse mere om nedenfor.

26. maj – Fælles vandring Kristi Himmelfartsdag (ca. 16 km)

Vandringen starter fra Lejre Station kl. 8.30, og følger stien langs Lavringe Å, der senere bliver til Kornerup Å. En græssti fører nord om både Kornerup Sø og Svogerslev Sø til Kongemarksvej, hvor gruppen vil være cirka 10.15. Har man lyst til at støde til, kan man møde gruppen ved stoppestedet “Kongemarken”. Herefter går vejen via Haretoften og fanger stien mod Golfbanen, hvorfra ruten bevæger sig via den nyetablerede 300 m lange “plankebro” i Rørmosen. Her kan man på denne årstid høre gøg og nattergal og dette unikke moseområde er i sig selv et besøg værd.

Herefter går ruten via Sortestien mod Sankt Hans Have, med ankomst cirka kl. 12. Ruten går et lille smut langs fjorden, forbi Kapellet og ind på Sankt Hans Kirkegaard. Der er mulighed for at spise madpakker i Sankt Hans Have, og holde et godt hvil. For de sidste 1.6 km er der planlagt en fælles vandring til Byparken. Grupperne mødes til sidst ved Pibers Hus kl. 13.20, for at kunne gå i samlet flok mod Himmelske Dages åbningsgudstjeneste, der begynder kl. 14.00.

Turen er i alt cirka 16 kilometer, og ønsker man at vandre en kortere distance, og tilslutte sig vandringen undervejs, kan man med fordel benytte sig af følgende busstoppesteder: Kongemarksvej (Svogerslev) og Kongemarken (Boserupvej), også kaldet den “Høje Parkeringsplads”, der ligger mindre end 100 m derfra.

Mere info kan ses på http://www.himmelskedage.dk/pilgrimslandsbyen-i-sct-hans-have 

Alle er velkomne!

Turledere: Elizabeth Knox-Seith, pilgrimspræst, og Tom A. Jensen, stifinder, Roskilde Pilgrimsforening.

26. maj – Samtalesalon om det underfulde i naturen

Sted: Byens hus, Stændertorvet, Den grønne samtalesalon torsdag kl. 18.30 – 19.15.

Samtalen tager udgangspunkt i et oplæg om den religiøse naturerfaring som en slags møde med Gud. Der er træk i det moderne paradigme, som gør religiøse erfaringer utroværdige. Men naturen er fuld af oplevelser, som netop bekræfter det religiøse. Hvordan hænger det sammen, og hvordan kan vi tale om Gud i naturen med større troværdighed?

Leder af samtalesalon:  Sognepræst, økoteolog Martin Ishøy.

Umiddelbart herefter – kl. 19.15-20.00 – kommer der et oplæg ved Karin Førslev, formand for Roskilde Pilgrimsforening med emnet “Pilgrimsvandring i ind- og udland”.

27. maj – Kort pilgrimsvandring på Himmelske dage (ca. 3 km)

Fredag kl. 10-12. Vi mødes nedenfor domkirkens tårn.

En pilgrimsvandring med fokus på håb. Fra domkirken vandrer vi langs kysten til Sct. Hans-området (ca. 3 km) hvor vi holder en naturandagt med fløjtenist Gertie Johnsson. Håbet er, at ord og toner bæres af Guds ånd. Derpå vandrer vi tilbage af en anden smuk rute. Naturen er ikke kun omgivelser, men også ophav til det håb, Gud møder os med.

Turleder: Roskilde Pilgrimsforening og sognepræst, økoteolog Martin Ishøy.

28. maj – Himmelsk pilgrimsvandring (ca. 6 km)

Lørdag 16-18. Vi mødes ved Pilgrimslandsbyen på Sct. Hans jord.

Pilgrimsvandringen holder fast i naturens mange undere, som lader os op med mod og mening. Naturens undere reflekterer Guds lys og giver genlyd af Guds tone og tale. Fra pilgrimslandsbyen går vi en runde i Boserup skov, og undervejs nyder vi en naturandagt med fløjtenist Gertie Johnsson. Hele ruten er på ca. 6. km.

Turleder: Roskilde Pilgrimsforening og sognepræst, økoteolog Martin Ishøy.

 

18. juni – Sct. Hans-vandring (ca. 16 km)

I mange år har vi haft tradition for en Sct. Hans-vandring og sådan bliver det også i år. Helene Munksgaard, Ingrid Rørbæk og Tom Jensen har udarbejdet en meget smuk rute i området omkring Jørlunde og Buresø.

Turbeskrivelse:
08.30 Mødetid ved bus 600S ved bagsiden Roskilde St./Køgevej
08.40 Afgang med bus 600S ved bagsiden Roskilde St./Sygehussiden
09.27 Ankomst Jørlunde
09.40 Rundvisning i Jørlunde Kirke
10.30 Vandringen påbegyndes
Andagt v/ Paul Kofoed
12.00 Ankomst til Hjaltes Cafê, frokost
13.00 Afgang
13.45 Ankomst Bastrup Tårn
14.00 Afgang
15.00 Ankomst – vestlig søbred Buresø
16.30 Ankomst – busstop Jørlunde. Bus 600S tilbage til Roskilde.
Turens længde er 15.6 km i alt.

Til frokost har vi på Hjaltes Café bestilt lækker brunch til alle til 129 kr. pr.
person. Foreningen betaler de 29 kr., så vi betaler hver 100 kr.

Tilmelding: Senest 10. juni til formanden karin.foerslev@gmail.com

Eksterne aktiviteter

Er du ikke medlem endnu?

Så fortvivl ej – du kan nå det endnu!

Du kan læse mere om, hvordan du bliver medlem af foreningen lige her!