Kommende aktiviteter.

 

Pilgrimsvandring til Maribo.

Kommende arrangementer:

AFLYST  Generalforsamlingen 12. marts 2020 gr. Corona situationen. Der bliver udsendt nye indkaldelser med oplysning om tid og sted, når der er kommet ro på situationen vedr. Corona.

Vi ønsker alle vore dejlige medlemmer godt helbred og godt humør.

Generalforsamling,  torsdag den 12. marts kl. 18 i Duebrødre Kloster, Festsalen. Vi håber at se rigtig mange. Foreningen er vært med et par stykker smørrebrød og et glas vin, en øl eller en vand. Det er derfor nødvendigt med tilmelding. Til formand Karin Førslev: karin.foerslev@gmail.com eller 40 10 40 98.

Forårsvandring, lørdag den 18. april kl. 8.15 på Viby St.: Niels Heiberg har igen udarbejdet en fin rute til vores Forårsvandring: Vi mødes på Viby Station den 18. april kl. 8.17 (tog fra Roskilde Station kl. 8.11) Kl. 8.30 vandrer vi samlet til Dåstrup Kirke, hvor vi får en udsendelses-andagt ved sognepræst Steen Dilling. Efter denne vandrer vi videre mod Søster Svenstrup og ad stier til Manderup, hvor vi holder en velfortjent pause. Derefter til Kirbebjerg Skov, hvor der bliver et hvil. Videre til Osted Kirke, hvor vi spiser vores frokost og muligvis får et par ord med på vejen Vi nærmer os Rorup, hvor Bente venter med kaffe og kage. Vi bevæger os nu mod Ramsødalen. Her er der mulighed for en genvej til Syv Kirke. For de vandreglade fortsætter vi mod Syv Kirke. Vi mødes alle i Syv Kirke til en andagt ved Steen Dilling. Herefter vandrer vi til Sognegården i Viby, hvor vi spiser sammen. Bente serverer traditionen tro gravad laks og en gryde til den sædvanlige pris kr. 100, som indbetales på Foreningens konto: 5360 0241236 eller MobilePay 51 20 01 66. Den lange tur er på ca. 22 km. De, der skyder genvej, har ca. 19 km. Tilmelding senest den 16/4 til formanden karin.foerslev@gmail.com

Naturandagter i Boserup Skov Hvad er meningen?

Naturen byder på gode oplevelser, fred og megen visdom. Det ved alle, der har gået tur i den. Da vi nu engang selv er natur, er det på en måde os selv, naturen gør os klogere på og lader os hvile i – når vi altså gør det. Men det er os selv i den forstand, hvor vi er en del af noget større. Vi er forbundet til hinanden, til den grønne og blå natur og til Gud. Fordi vi alle er forskellige, oplever vi også hinanden, naturen og Gud forskelligt.

På den baggrund tilbyder naturandagterne et rum, hvor vi er sammen i et ønske om præcis fred og en større visdom og måske endda styrke til hverdagen. Hvad sker der? Naturandagterne er sammenkomster, hvor vi er åbne for det, der ikke kan måles og vejes eller sættes på formel – i håb om fred og større visdom. Stilheden og naturens lyde er vigtige. Det samme er musik, talte ord og sang. Der indgår ikke nogen trosbekendelse, men åbne bønner med plads til eftertænksomhed. Kilderne hentes i kristendommens brede tradition, som alle dage er spiret med grønne indsigter, og som også i dag sætter nye skud.

Medvirkende: fløjtenist Gertie Johnsson og sognepræst Martin Ishøy. Hvornår? Naturandagterne foregår tirsdage kl. 16.30 – 17.15 d. 21. april, 26. maj og 16. juni 2020 Hvor? Naturandagterne foregår ved Naturstyrelsens shelterplads v. fjorden/østsiden af skoven. For de der ønsker det, vil der være fælles afgang fra Boserupgård Naturcenter kl. 16.00. Fra naturcenteret til shelter-pladsen er der ca. 1 km. Naturcenteret ligger midt i skoven. Bus 207 stopper flere steder ved Boserup skov.

Roskilde Pilgrimsforening og vores medlem Paul Kofoed Christiansen, pastor emeritus inviterer til fire Kirkevandringer følgende søndage: 17. maj 14. juni 23. august 25. oktober. Vi mødes til Højmesse i Roskilde Domkirke kl. 10 eller på Domkirkepladsen foran Domkirken kl. 11.30 Når tiden nærmer sig, kommer der flere detaljer om rute. Tilmelding til Paul Kofoed Christiansen på pkc.roskilde@gmail.com

 

 

 :

 

Vandringer du kan gå sammen med Danske Santiagopilgrimme:

Lørdag den 21. marts: Vandring Gurre Vang – Esrum  ca. 15 km

Facebook Pilgrimsforeningen er kommet på sociale medier. Gå ind og se gode billeder. Bliv medlem af gruppen, giv liks, tip hinanden om gode muligheder for vandringer. Del det I bedst kan lide, så flere kan lære Roskilde Pilgrimsforening at kende.