Kyndelmissevandring 2016

Foreningen for aktive pilgrimsvandrere i Roskilde