Referat af bestyrelsesmøde den 1. juli 2021

Punktreferat af bestyrelsesmøde den 1. juli 2021:

Deltagere: Karin, Lone, Maiken (ref.), Paul og Tom.

Afbud fra Helene og Ove.

1) Maiken valgt til at lave referat til bestyrelsen.

2) Status fra kasserer. God økonomi, men vi får også en del udgifter ved kommende arrangementer.

3) Evaluering af arrangementer siden sidst. Vi har haft: Forårsvandringen 8/5 ved Niels Heiberg, Kirkevandring 9/5 ved Sarah Krøger Ziethen, Paul Kofoed og Roskilde Pilgrimsforening, Sankt Hans-Vandring 19/6 ved Tom Jensen og Kirkevandring 27/6. Alle forløb godt og med fin deltagelse.

4) Drøftelse af kommende arrangementer: Kirkevandring 5/9 på Bognæs, Generalforsamling 8/9 kl. 18 i Konventgården, Høstvandring den 11/9 til Bolund med fællesspisning kl. ca. 17 i Byens Hus, lokale ”Verdensrummet”, Vandring i relation til Skabelsesgudstjeneste kl. 17 i Domkirken, Kirkevandring 31/10, foredrag på Roskilde Bibliotek den 25/11 kl. 19 ved Elizabeth Knox-Seith og Adventsvandring den 27/11, ca. 10 km, afsluttes med gløgg og æbleskiver.

5) Drøftelse af evt. nye vedtægter, ikke behov derfor lige nu.

6) Drøftelse og beslutning om fast forretningsorden for bestyrelsen.

7) Hjemmesiden: beslutning om at få nye kræfter til dette vigtige arbejde.

8) Sørgeskema-undersøgelse: skemaer sendes til medlemmerne inden så længe

9) Himmelske Dage 2022: Roskilde Pilgrimsforening deltager i arrangementet.

10) Næste bestyrelsesmøde bliver den 6/10 kl. 14 i Byens Hus, lokale ”Forsamlingen”

11) Evt. Ingen punkter Karin Førslev/ref.

Facebook Pilgrimsforeningen er kommet på sociale medier. Gå ind og se gode billeder. Bliv medlem af gruppen, giv liks, tip hinanden om gode muligheder for vandringer. Del det I bedst kan lide, så flere kan lære Roskilde Pilgrimsforening at kende.