Roskilde Pilgrimsforening inviterer til hyggelig Adventsvandring 2. december

Søndag den 19. november : Santiagopilgrimmene: Vandretur fra Esrum kloster til Hillerød.

Mandag den 27. november kl. 11.00 – 15.30: Kursus “Bedre gang” i Konventgården, Domkirkestræde 10, 4000 – Roskilde

Pris: 275 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 375 kr. (medlemmer har fortrinsret og det er først til mølle-princippet). Kurset afholdes ved minimum 10 deltagere og max. 12 deltager.

Janne Dehns beskrivelse af kursusindhold:

Det har stor betydning for vores trivsel, hvordan vi fordeler vægten af vores forskellige kropsdele. Hvis det ikke er i overensstemmelse med den måde, kroppen anatomisk er designet til at blive brugt, når vi står, går, sidder og ligger, opstår der nemmere og hurtigere problemer med ankler, knæ, hofter, skuldre, nakke og ryg såvel muskulært som i leddene. Det kan et kursus i statikkorrektion  – der dækker over principper, teknikker og metoder til at korrigere vores kropsholdning – råde bod på. Det er udbytterigt for alle, der allerede døjer med skavanker eller gerne vil forebygge. Dagen består af teori, eksempler og praksis, hvor deltagerne på levende pædagogisk vis løbende inddrages. Efter frokostpausen (egen mad og drikke medbringes, Foreningen giver kaffe og kage) træner vi indendørs den nye lærdom i fællesskab og der vil også være en individuel tilretning. Hvis tiden og vejret tillader det, går vi også en kortere tur uden for. Hver deltager får på kurset udleveret et lille kompendium på 13 sider. Tilmelding senest den 17/11 til Karin på karin.foerslev@gmail.com eller mobil 40 10 40 98 sammen med indbetaling af beløbet til Foreningens konto 5360 024 1236.

Lørdag den 2. december kl. 11.00: Adventsvandring                   Roskilde Domkirke – Boserup Skov – Kattinge Sø – Retur til Domkirken, i alt ca. 13 km.

Vandringen starter når vi er samlet kl.11.00 ved indgangen til Domkirken. Vi går ad Byparken, havnen og op til Sct. Jørgensbjerg Kirke.

Kl. 11.30 Andagt i Sct. Jørgensbjerg Kirke, ved sognepræst Ulla Britt Holm Sørensen

Kl.12.00 fortsætter vandringen. Vi går bag om kirken og ned til havnen, hvor vi følger Strandgade ud langs lysbådehavnen og støder til Fjordstien.

Vi går ad Fjordstien og nyder den enestående udsigt over Roskilde Fjord, indtil vi et par kilometer fremme drejer af til venstre og fortsætter mod vest og videre ind i Boserup Skov.. gennem Langeskov.

Kl. 13.00 (efter ca. 5 km. vandring) når vi frem til Boserupgård Naturskole hvor vi holder frokostpause (husk madpakker m.v.!).

Vi holder 45 min frokostpause ( De der vil korte vandringen af kan vælge at fortsætte knap 1 km. mod syd, til ’Den Høje Parkeringsplads’ ved Boserupvej, og her tage Bus 207 tilbage til Roskilde).

Kl. 13.45 Vi synger en sang, og vandringen fortsætter nu i nordlig retning gennem den smukke skov, til vi igen får visuel kontakt med fjorden og kan nyde stenalderlandskabet ved Lerskrænten og udsigten til fuglenes ø, Ringøen (Skoven bagved Ringøen er den privatejede Bognæs Skov, hvor Havørnen yngler).

Fra Lerskrænten går vi ad stier langs Kattinge Vig, og videre ind i skoven mod syd, til vi når frem ti Den Internationale Efterskole på Boserup ( her kommer vi forbi holdepladsen for Bus 207, og der er igen mulighed for at afkorte vandringen).

Afhængig af tiden kan vi nu vælge at tage en kort afstikker ud til fugletårnet ved Store Kattinge Sø (i alt, frem og tilbage, ca 1 km.)

Vi skal være tilbage ved Roskilde Domkirke kl. 15.45 og vandringen fortsætter de resterende ca. 6 km, videre i østlig retning gennem skoven til vi når Boserupvej og fortsætter ad Sortesti, over Bjergmarken, til vi igen støder til Boserupvej og følger denne vej mod øst, forbi Sct. Hans Hospital og videre ad Sankt Hans Gade ind til Roskilde by og ad Violstræde og Weysegangen op Til Roskilde Domkirke.

Kl. 15.45 Andagt i Andreaskapellet ved sognepræst Ane Bisgaard Labranche.

Kl. 16.30 Æbleskiver og Gløgg i Kontvent gården

Mandag den 11. december kl. 19.00: Foredrag “På pilgrimsreje”

Ingrid Ma Shantie Andersen, som har skrevet flere bøger om pilgrimsvandring (bl.a. ”På pilgrimsrejse – en personlig rejseguide til hellige steder”). Ma Shantie, som hun kaldes, vil fortælle om pilgrimsrejser og helgener. Hun ser livet som en pilgrimsrejse, hvor vi hele tiden er i forandring og bevægelse. Udover at fortælle om nogle af sine pilgrimsrejser til bl.a.: Skotland, England, Armenien, Rusland, Polen, og Tibet, vil hun komme ind på helgeners betydning for pilgrimme i middelalderen, og bringe til diskussion om helgener har noget at sige det moderne menneske i dag.

Traditionen tro byder Foreningen på et glas god rødvin, en øl eller sodavand  og chips.

Foredraget er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 50 kr.,  som betales ved indgangen. Af hensyn til indkøb og opsætning af stole er tilmelding til Karin dog nødvendig: karin.foerslev@gmail.com eller mobil: 40 10 40 98 senest den 6/12.

Lørdag den 14. januar : Santiagopilgrimmene: Vandretur fra Farum til Ballerups nye pilgrimsherberg

Lørdag den 18. februar : Santiagopilgrimmene: Vandretur fra Ishøj Landsby til Roskilde station.

Lørdag den 17. marts : Santiagopilgrimmene: Vandretur fra Gurre vang til Esrum Kloster.

Fredag den 20. april : Santiagopilgrimmene: Anemonetur Vandretur fra Fjenneslev til Kongskilde.

Søndag den 19. august : Santiagopilgrimmene: Vandretur fra Slagelse til Korsør

 

 

 

 

Foreningen for aktive pilgrimsvandrere i Roskilde